Sonja Dover

Betrouwbaar en effectief MEDIUM

Copyright

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot SonjaDover.nl en de logo's van SonjaDover.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij SonjaDover.nl. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze websites (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij SonjaDover.nl en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze websites mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SonjaDover.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan SonjaDover.nl.

SonjaDover.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SonjaDover.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. SonjaDover.nlheeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.