Materiaal

Voorbeelden van bedrijfsmateriaal

1 stuur altijd een foto van de advies aanvrager
2 om exact inzicht te krijgen in bedrijf, product of dienst:

* brochure of internet pagina’s over bedrijf en product/dienst
* product prospectus
* ander relevant materiaal over bedrijf, product/dienst

3 materiaal m.b.t. aanleiding, achtergrond, situatie van de vraag.
dit kan zeer uiteenlopen, bijvoorbeeld:

* jaarcijfers
* briefpapier
* foto van het bedrijfspand
* muziekstuk
* visitekaartje
* foto van personeel
* krant of tijdschrift