Werkterreinen en Adviesvragen

Werkterreinen en Adviesvragen

Sonja Dover krijgt dagelijks te maken met organisaties die voor een belangrijke keuze staan en geen tijd hebben voor langdurige, kostbare analyses. In zeer korte tijd voorziet zij hen van een helder advies.

De vragen die worden voorgelegd zijn zeer divers en hebben betrekking op o.a.

 • product- en marktontwikkeling
 • organisatieopbouw
 • personeelszaken (ook personeelsaanname)
 • verbetering van ons team (functionering, samenwerking)
 • toekomstperspectieven
  JAARVOORSPELLING TOEGESPITS OP UW BEDRIJF
 • coachen van managers
 • samenwerkingsverbanden
 • leiderschapontwikkeling
 • financiering en belegging vraagstukken
 • Extra mogelijkheden:
  Re – Styling van uw bedrijf
  Re – Styling van uw kleding (representatieve functies)

Concrete adviezen

De adviezen die Sonja Dover geeft zijn kristalhelder. Geen algemene uitspraken, maar concrete, specifieke antwoorden.

Voorbeelden van adviesvragen uit Sonja Dovers Adviespraktijk:

 • Een grote dienstverlener vroeg zich af hoe weer winstgevend te worden.
  Zet een nieuw bedrijfsonderdeel op in Frankrijk, luidde Sonja Dover’s advies.
 • Een Nederlandse TV omroep wil een betere samenwerking en wil onderzoeken of de juiste mensen op de juiste plek zitten.
 • Een groot motorenbedrijf vroeg advies over het wel of niet uitbreiden naar het buitenland.
  Sonja Dover zag volop mogelijkheden in Rusland en Tsjechië.
 • Een culturele organisatie stagneerde en vroeg om raad.
  Als reden voor de stagnatie wees Sonja Dover knelpunten in het logistieke proces aan.
 • Diverse (IT-)bedrijven vragen advies bij het aannemen van personeel.

Reactie van een gerenomeerd bedrijf :

ANDER ADVIES

Als een goed ondernemer laat je je regelmatig adviseren. Over de koers, over de marktontwikkeling en over je kansen en mogelijkheden. Vaak zijn het eigen medewerkers die meedenken, maar het is ook goed om een beroep op externe adviseurs te doen. Zij kijken met een onbevangen blik en leggen gemakkelijker de vinger op de “blinde” vlekken.

We vallen vaak terug op de vertrouwde adviseur van een liefst gerenommeerd adviesbureau. Maar het kan ook anders. In een tijd dat er vele onverwachte ontwikkelingen plaatsvinden, is een gewoon advies niet altijd voldoende.

Er breekt een nieuw tijdperk aan en dat vraagt om ander advies. Zoals bijvoorbeeld het gebruik maken van een bedrijfsadviseur met het zogenaamde zesde zintuig. Ja, de adviseur die meer zien tussen hemel en aarde en die met hun speciale gaven de ondernemer terzijde kunnen staan. Het is een nieuw fenomeen, althans hier in het Westen.

De adviezen dienen goed geïnterpreteerd te worden, maar zijn vaak concreet genoeg. Je kunt er wat mee. Het zien van lijnen naar de toekomst, het aanvoelen van wat de sterke kant is en wat beter ontwikkeld kan worden, en dat allemaal zonder veel gedoe in een sessie. Ik vind het heel prettig en ik weet dat mijn bedrijf er wat aan heeft. Een adviseur met het zesde zintuig ziet en voelt meer dan de gewone adviseur. Soms komen zaken naar voren die aan het denken zetten en nog niet te plaatsen zijn. Later vallen dan de puzzelstukjes in elkaar. Luister goed naar de aanwijzingen van het medium maar doe altijd wat je ondernemershart je ingeeft. Ondernemers, het is een verfrissende manier om eens naar je bedrijf te laten kijken en het levert veel stof tot nadenken. Gewoon doen en ga eens “out of the box”.

Mevr.L. van Weert

Directeur Van Weert+Partners