Gedichten en Spreuken

Gedichten en Spreuken

Als een kind leeft onder kritiek, leert hij veroordelen.
Als een kind in een veilige omgeving leeft, leert hij vertrouwen hebben.
Als een kind leeft onder vijandigheid, leert hij vechten.
Als een kind leeft met acceptatie, leert hij wat liefde is.
Als een kind leeft met angst, leert hij bezorgd te zijn.
Als een kind leeft met erkenning, leert hij een doel bereiken.
Als een kind leeft met medelijden, leert hij zichzelf onwaardig te vinden.
Als een kind leeft met toestemming, leert hij zich op te richten.
Als een kind leeft onder jaloezie, leert hij zich schuldig te voelen.
Maar………………….
Als een kind leeft met vriendelijkheid, dan begint hij te begrijpen
dat het belangrijk is in deze wereld te leven .

Als ik luister naar wie ik ben

dan hoor ik de gezangen in mijn hart

Luister liefste, het is de zon

Luister naar de klank en het ritme

Voel de kracht vanuit je hart en geef je adem de ruimte

Laat je meevoeren door het ruizen van je bloed

en wees verblijd met het kleine

Lach je lach die gul doet stromen

Neem me mee naar verre landen

Wees dankbaar

Kijk

Ruik

Proef

Praat de zachtheid van je woorden

Voel de trilling

en wees niet bang om groot te wezen

in deze wereld vol van ritme aandacht & zijn

Blij en ziende voel ik opnieuw

ritme in mij, altijd aanwezig

Kloppend hart, dat ben jij

Wees goed en kijk me aan

Wees goed en kijk me aan

Wees goed en kijk me aan

Wees

en kijk me aan.

Sonja Dover

Als je onrustig bent en twijfelt over jezelf

Onthoudt dan altijd dat je erachter zult komen

Waarom je dit mee moet maken.

Als je onrustig bent en twijfelt over jezelf

Denk dan nooit, ik kom er niet uit.

Deze gedachtes maken je juist onrustig

En voeden je twijfels.

Zoek juist als je onrustig bent en twijfelt over jezelf

In stilte

De momenten die mooi en krachtig waren in jouw leven.

Want dat is nu juist jouw kracht.

Positieve Gedachte Kracht is:

Ik adem in

Ik adem uit

Ik mag er zijn

Zoals ik ben

Ik adem in

Ik adem uit.

Sonja Dover.